محتوا

فرایند تحقیق، جمع‌آوری، نوشتن، سازمان یافته کردن و ویرایش اطلاعات، برای انتشار، محتوا سازی می‌باشد. محتوا ممکن است شامل نوشته‌ها، گرافیک، تصاویر، موارد ضبط شده، فیلم‌ها و یا دیگر محتواهای دیجیتال باشد.